Thursday, November 29, 2012

Mala Sanga Sukh Mhanje Nakki - Marathi Song Piano Notes

 Scale: C# Minor
Naatak: Gosht Eka Lagnachi
Singer: Prashant Damle
 Music: Arun Paudwal

Mala  Sanga Sukh Mhanje Nakki Kay Asate
मला   सांगा   सुख   म्हणजे     नक्की      काय असत  
C#F#  EF#   F#A  C#C#  D  BB   C#   A  G#A


Kay Punya asale ki tay     ghar baslya milate 

काय पुण्य असल   की    ते       घर बसल्या मिळते
A   AA G#G#   F#  BG#F#E   E  F#AG# F#F#

देव   देतो         तेव्हा        छप्पर   फाडून  देतो 

F#E  F#G#G#  F# G#AA   G#  ABBB  BEF#  DC#

हव       नको    म्हणण्याचा     प्रश्णच   नसतो

C#C#D   C#B  A G#G#B   D#  D#EF#  DC#
  
आपण फक्त दोन्ही हात
भरून घ्यायच नुसत
REPEAT PREVIOUS 

No comments:

Post a Comment